19.12.2018

Taaleri Oyj:n hallitus on tänään 19.12.2018 tehnyt päätöksen, että Taalerin omistamat Fellow Finance Oyj:n osakkeet ovat myytävissä, jonka vuoksi Fellow Finance Oyj:n osakkeet tulee kirjata Taalerin taseessa käypään arvoon. Taaleri kirjaa IFRS-säännösten mukaisesti hallituksen päätöksen johdosta noin 10 miljoonan euron voiton tulokseensa vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla.

Taaleri Sijoitus Oy kirjaa noin 3 miljoonan euron tappion vuoden 2018 tulokseensa johtuen siitä, että Taaleri Geoenergia Ky:n sijoitus Saksassa sijaitsevaan geotermistä energiaa tuotannossaan hyödyntävään sähköntuotantohankkeeseen on epäonnistunut. Hankkeessa porattiin yksi tuotantokaivo ja suoritettujen testien perusteella voitiin todeta, että kyseisen hanke ei ole kaupallisesti jatkokehityskelpoinen ja Taaleri on päättänyt luopua projektista. Taalerilla ei ole muita geotermisiä hankkeita.

Taaleri arvioi vuoden 2018 liikevoittoprosentin pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2017. Taalerin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Taaleri
Viestintä

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Taaleri Oyj, 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com
Viestintäjohtaja Sophie Jolly, Taaleri Oyj, 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Tiedotteet

Edellinen
FinnFleet ja Taaleri yhteistyöhön laivojen aikarahtauksessa
Seuraava
Taaleri on Suomen paras varainhoitaja