Taaleri sijoitusideat

Sijoitusideoiden tuottaja

Taaleri Varainhoito Oy (Y-tunnus 2080113-9), Kasarmikatu 21B, 00130 Helsinki, www.taaleri.com

Sijoitusideoiden tuottamiseen ovat osallistuneet:

Niko Fagernäs, Salkunhoitaja
Mika Heikkilä, Osakesijoitusjohtaja
Lassi Järvinen, Johtaja, Allokaatioratkaisut
Jonas Koivula, Salkunhoitaja
Kai Leppelmeier, Salkunhoitaja
Viktor Lindell, Salkunhoitaja
Olli Viitikko, Salkunhoitaja
Jarkko Sirenius, Johtaja, Arvopaperivälitys
Mika Koskimies, Senior Trader
Miikka Kuusi, Sales Trader
Markus Lappeteläinen, Senior Sales Trader

Valvova viranomainen

Taaleri toimii Finanssivalvonnan myöntämällä toimiluvalla ja Finanssivalvonnan valvonnassa. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi.

Järjestelyt eturistiriitojen estämiseksi

Taaleri tuottaa sijoitusideat itsenäisesti ja riippumattomasti julkisten tietolähteiden perusteella. Muilla kuin nimetyillä sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä ei ole pääsyä sijoitusideoiden tuottamisessa käytettäviin tietoihin ja nimetyt henkilöt tekevät päätökset sijoitusideoihin liittyen itsenäisesti. Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvat henkilöt seuraavat jatkuvasti omaa toimintaansa ja tunnistavat sijoitusideoiden tuottamiseen liittyviä eturistiriitatilanteita. Tunnistetut eturistiriitatilanteet ja niiden ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet kirjataan Taalerin eturistiriitapolitiikkaan. Taalerin compliance -toiminto valvoo menettelyä sekä eturistiriitapolitiikan noudattamista suositusten laatimisessa.

Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvien henkilöiden palkitseminen

Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvien henkilöiden palkitseminen on sidoksissa varainhoitoliiketoiminnan tulokseen, johon vaikuttaa muun muassa asiakkaiden maksamat kaupankäynti- ja välityspalkkiot.

Sijoitusideoiden merkitys ja sijoitusaika

Taktisiin sijoituksiin nostetuilla arvopapereilla arvioidaan olevan vertailuryhmäänsä parempi tuottopotentiaali seuraavan alle 12 kuukauden aikajaksolla. Arvion muuttuessa arvopaperi poistetaan sijoitusideoista. Sijoitusideoita arvioidaan aina merkittävien tapahtumien jälkeen ja vähintään kuukausittain.

Strateginen allokaatio kuvastaa Taalerin markkinanäkemystä ja se tuo salkkuun laajaa maantieteellistä ja toimialojen välistä hajautusta. Strategisten sijoitusten tavoitteena on tuottaa maailman osakemarkkinoita paremmin pitkällä aikavälillä. Salkun allokaatiota muutetaan tyypillisesti 3kk välein tai useammin, mikäli muutoksille on tarvetta.

Vastuuvarauma

Sijoitusideat saattavat sisältää Taalerin yleistä tietoa ja näkemyksiä niiden julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Taalerin parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon.

Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Taaleri tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden, mielipiteiden tai suositusten oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Taaleri varainhoidon virallista kantaa.

Sijoitusideat ovat Taalerin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä niitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Taalerin kirjallista etukäteislupaa.