Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin pohjoismaisten ns. arvoyhtiöiden osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten rahaston omistusten sisältö voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Rahaston vertailuindeksi on MSCI Nordic Countries Net Total Return EUR -osakeindeksi.

Arvonkehitys 100 (EUR)

31.7.2019

Riskitaso 5/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

ISIN
FI4000115506
Perustamispäivä
19.11.2014
Vertailuindeksi
MSCI Nordic Countries NR EUR
Osuuden arvo
146,92 EUR
15.8.2019
Nettovarat yht. (milj.)
36,65 EUR
31.7.2019

Salkunhoitajan katsaus

Heinäkuu oli varsin rauhallinen Skandinavian osakemarkkinoilla. Markkinoilla pohdittiin ja seurattiin kestoteemoja kuten kauppaneuvotteluja ja Brexitin etenemistä. Kuukauden loppupuolella julkaistut BKT kasvuluvut Ruotsista olivat hieman alle odotuksen. Tämän seurauksena Ruotsin kruunu painui jonkin verran euroon nähden.

Tuloskausi on Arvo Kruunun osalta käynnistynyt melko hyvin. Eteenkin defensiiviset yhtiöt ovat raportoineet vahvoja tuloksia kuin taas syklisimmissä yhtiöissä on ollut tiettyä heikkoutta.

Salkun arvostustaso on varsin maltillinen niin absoluuttisesti kuin suhteessa vertailuindeksiinkin. Lisäksi hyvä yhtiölaatu, merkittävä paino vähäsyklisissä yhtiöissä ja heikko Ruotsin kruunu antavat hyvät eväät pitkäjänteiselle sijoitustoiminnalle.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
10,35%
3 vuotta p.a.
1,41%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Tuotto/riski-analyysi

31.7.2019

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 14,59 12,94 -
Sharpen luku 0,06 0,49 -
Positiiviset kuukaudet 6 20 33
Negatiiviset kuukaudet 6 16 23

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 97,45
Joukkolainat 0,00
Käteinen 1,98
Muut 0,56

Sektoripainot %

Rahasto
Sykliset 23,60
Perusmateriaalit 4,72
Syklinen kulutus 8,14
Rahoituspalvelut 7,60
Kiinteistöala 3,14
Herkät 53,24
Viestintä 0,00
Energia 0,00
Teollisuus 29,17
Teknologia 24,08
Vakaat 23,15
Ei-syklinen kulutus 15,63
Terveydenhuolto 3,28
Julkishyödykkeet 4,24

Maajakauma %

Rahasto
Ruotsi 67,20
Norja 23,34
Tanska 9,47

10 suurinta sijoitusta

36,49% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. Duni AB
  Ruotsi
  4,41%
 2. Fjordkraft Holding ASA Ordinary Shares
  Norja
  4,13%
 3. Intrum AB
  Ruotsi
  4,04%
 4. Securitas AB Class B
  Ruotsi
  3,62%
 5. Orkla ASA
  Norja
  3,57%
 6. AF Poyry AB B
  Ruotsi
  3,48%
 7. Webstep ASA Ordinary Shares
  Norja
  3,32%
 8. Coor Service Management Holding AB
  Ruotsi
  3,31%
 9. Self Storage Group ASA Ordinary Shares
  Norja
  3,30%
 10. Elanders AB Class B
  Ruotsi
  3,30%

Palkkiot ja kulut

Vaihtopalkkio
-
Lunastuspalkkio
1,00%
Merkintäpalkkio
1,00%
Juoksevat kulut
1,20%
Tuottopalkkio
20,00%
Hallinnointipalkkio
1,20%
Kokonaiskulusuhde (TER)
2,42%

Minimisijoitukset

Lisämerkintä
100 EUR
Ensimerkintä
100 EUR

Salkunhoitajat

Jonas Koivula

Jonas Koivula

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 500 4191
Viktor Lindell

Viktor Lindell

Salkunhoitaja
Salkunhoito
Helsinki
+358 50 514 8487

Dokumentit

Kuukausiraportti
Avaintietoesite
Rahastoesite
Sijoitusrahaston säännöt