Kiinteistökehitysrahasto jalostaa maa-alueita ja kiinteistöjä rakennuttamalla uusia kohteita, hakemalla sopivia kohteita käyttötarkoitusten muutoksille sekä tekemällä sijoituksia kiinteistökehityskohteisiin tai näitä toteuttaviin hankkeisiin.

Kehityskohteet tulevat pääosin asuinkäyttöön. Rahasto rakennuttaa pääasiallisesti vapaarahoitteisia asuinkerrostaloja ja hyödyntää RS-järjestelmää.

Rahaston tavoitteena on tuottaa sijoittajille mahdollisimman hyvää tuottoa jalostamalla ostettuja maa-alueita tai kiinteistöjä ja myymällä osia tai kokonaisuuksia omistamistaan kohteista eteenpäin. Rahasto etsii aktiivisesti kehityskelpoisia kiinteistömahdollisuuksia sekä panostaa näiden kehittämiseen ja arvonluontiin. Rahasto voi tehostaa toimintaansa käyttämällä velkarahoitusta. 

Taaleri Kiinteistökehitysrahasto lanseerattiin elokuussa 2015 ja viimeiset merkinnät otettiin vastaan kesäkuussa 2016. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 67 miljoonaa euroa yhteensä noin 470 sijoittajalta.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 44 544 4445
Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 50 305 4104