Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Kiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka tavoittelee tasaista vuokratuottoihin perustuvaa, noin 4-6 %:n vuotuista kassavirtaa. Taaleri Kiinteistöt on työkalu sijoitussalkun kiinteistöallokaation luomiseen. Se tarjoaa Taalerin kiinteistösijoitusnäkemyksen yhdessä ratkaisussa. Rahasto sijoittaa hajautetusti eri kiinteistöluokkiin pääosin Suomessa. Sen mahdollisia sijoituskohteita ovat muun muassa toimisto-, liike-, hoiva- ja logistiikkakiinteistöt sekä vuokra-asunnot.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,05%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

5%. P.A. (100%)
ISIN FI4000414776
Perustamispäivä 2.3.2020
Osuuden arvo 99,95 EUR (30.4.2020)
Nettovarat yht. (milj.) 18,79 EUR (30.4.2020)
Riskitaso 6/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,75 %

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

30.4.2020

Salkunhoitajan katsaus

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt -rahaston sijoitustoiminta aloitettiin 2.3.2020. Rahaston tavoitteena on sijoittaa varansa hajautetusti valmiisiin, tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa tuottaviin kiinteistökohteisiin.

Taaleri Kiinteistöt -rahasto ei sijoitustoimintansa ensimmäisten viikkojen aikana ennen koronaviruskriisin leviämistä tehnyt sijoituksia. Kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteiden nopean muutoksen takia päätimme maaliskuussa toistaiseksi keskeyttää käynnissä olleet sijoitusprosessit. Samalla päätimme, että rahasto ei toistaiseksi tee sijoituksia vallitsevan markkinoiden poikkeuksellisen epävarmuuden vuoksi, vaan seuraa kevään ajan kiinteistösijoitusmarkkinoiden kehittymistä.

Jatkamme kuitenkin alkuvuoden aikana aktiivisesti tehtyä sijoituskohteiden kartoitustyötä ja analysoimme koronakriisin mahdollisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan ja eri kiinteistöluokkiin. Poikkeustila tulee vaikuttamaan erityisesti ainakin vähittäiskaupan, palvelujen ja hotelliliiketoiminnan käytössä oleviin kiinteistöihin ja näiden toimialojen vuokralaismarkkinaan vielä pitkään. Toisaalta tällä hetkellä esimerkiksi yhteiskunnallisten kiinteistöjen tai vuokra-asuntojen osalta vaikutusten arvioidaan olevan vähäisempiä. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden tulevat epävarmuustekijät liittyvät vuokralaismarkkinan muuttuneiden olosuhteiden lisäksi muun muassa rahoituksen saatavuuteen sekä yleiseen epävarmuuteen markkinoiden kehityksestä.

Sijoitustoiminnan aloituksen siirtämisen vuoksi Taaleri Kiinteistöt -rahaston tavoitteena on nyt päästä sijoitustoiminnassaan hyödyntämään poikkeustilanteen aiheuttamia markkinamuutoksia. Rahasto sijoittaa sijoitusstrategiansa mukaisesti eri kiinteistöluokkiin ja pyrkii hajauttamaan sijoituksiaan myös maantieteellisesti. Jatkuvasti päivitettävä tavoiteallokaatio mahdollistaa rahastolle optimaalisen, hajautetun kiinteistösalkun rakentamisen myös markkinaolosuhteiden muuttuessa.

Näkemyksemme kiinteistösijoittamisen houkuttelevuudesta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on ennallaan: kiinteistösijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä tarjoten muihin omaisuusluokkiin verrattuna maltillista volatiliteettia ja tasaista kassavirtaa. Näkemystä tukee yleisen korkotason pysyminen matalana tulevaisuudessakin.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,05%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 6/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 100,00
Muut 0,00

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,75 %
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 2,00%
Lunastuspalkkio 0-3 % tarkemmat tiedot rahastoesitteessä

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Salkunhoitajat

Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 50 305 4104
Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 44 544 4445
Jyrki Moilanen

Jyrki Moilanen

Rahoitus- ja hallintojohtaja, kiinteistötoiminta
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 40 767 7571

Dokumentit

Avaintietoesite Taaleri Kiinteistöt osuudet
Säännöt Taaleri Kiinteistöt
Taaleri Rahastoesite