Rahaston tavoitteena on rakennuttaa noin 80 miljoonan euron arvoinen päiväkoti- ja hoivakiinteistörahasto sekä mahdollistaa modernien, terveiden ja turvallisten tilojen kehittäminen päivähoitoon ja hoiva-alan muille toimijoille.

Yksityinen päivähoito on alkanut yleistyä vasta 2000-luvulla, joten yksityisten päiväkotien etuina ovat monesti uudemmat ja modernimmat tilat. Yksityinen varhaiskasvatus on tarjonnut kunnille myös joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Väestön ikääntyminen ja eliniänodotusten pidentyminen kasvattavat puolestaan hoivapalvelujen ja hoivakiinteistöjen käyttäjä- ja sijoittajakysyntää.

Päiväkoti- ja hoivakotitoimijat tarvitsevat uusia tiloja. Esimerkiksi hoivakotien määrän tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä, jotta väestön ikääntymisen luomat tarpeet voidaan täyttää. Lisäksi sadattuhannet suomalaiset altistuvat pävittäin home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille ja merkittävistä kosteus- ja homevaurioista kärsiviä koulu- ja päiväkotitiloja käyttää 170 000 - 260 000 ihmistä. Suomessa onkin kysyntää uusille, terveille tiloille.  

Taaleri Päiväkotikiinteistöt-rahaston tavoitteena onkin lisätä modernien ja turvallisten päiväkoti- ja hoivakotikiinteistöjen tarjontaa ja näin edistää koko toimialan kehitystä.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 44 544 4445
Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot
Taaleri Private Equity Funds Ltd
Helsinki
+358 50 305 4104