Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto ja ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä valtaosan energiantuotannon uusinvestoinneista arvioidaan olevan uusiutuvaa energiaa.

Taaleri lähti mukaan tuulivoimaliiketoimintaan vuonna 2010. Ensimmäinen Taalerin tuulienergiarahasto, Tuulitehdas I, lanseerattiiin 8.12.2010, ja suljettiin suuren kysynnän vuoksi vain kaksi kuukautta myöhemmin. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 65 miljoonaa euroa yhteensä noin 200 sijoittajalta. 

Rahasto rakennutti kolme tuulipuistoa Suomeen: Honkajoelle ja Iihin. Kokonaisuus käsittää yhteensä 86,4 MW tuulivoimaa. Rahaston toiminta-ajatuksen perustana oli hyvän tuoton lisäksi myös se, miten rahaston tuulipuistot vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tuulipuistojen rakentaminen on luonut työpaikkoja tuulipuistojen sijaintipaikkakuntien asukkaille ja tuonut verotuloja kunnalle. Rahaston positiivinen ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien tuulipuistojen ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 418 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset tarkoittavat noin 42 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla on kasvatettu Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetty sähköntuontia.

Syksyllä 2015 Tuulitehdas I myi Honkajoella sijaitsevan tuulipuiston Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille. Honkajoen tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta ja tuulipuiston kokonaisteho on 21,6 MW.

Rahasto myi loput sijoituskohteensa, Iin Myllykankaan ja Nybyn tuulipuistot, joulukuussa 2019 eteläkorealaisen sijoittajaryhmän hallinnoimalle yhtiölle. Nybyn tuulipuisto koostuu kahdeksasta tuulivoimalasta ja sen kokonaisteho on 19,2 MW. Puiston sähköntuotanto aloitettiin syyskuussa 2014. Myllykankaan tuulipuisto koostuu 19 tuulivoimalasta ja sen kokonaisteho on 45,6 MW. Puisto aloitti sähköntuotannon vuonna 2015.

Taaleri jatkaa myytyjen tuulipuiston operointia uusien omistajan puolesta vastaten tuulipuiston tuotannon valvonnasta, ylläpidosta ja muista sähköntuotannon vaatimista toimenpiteistä.

Rahasto on irtautunut kaikista sijoituskohteistaan ja se lopettaa toimintansa vuoden 2020 aikana.

"Taaleri Tuulitehdas I oli ensimmäinen suomalaiseen tuulivoimaan sijoittava rahasto. Olemme erittäin tyytyväisiä Taalerissa siihen, että pystyimme tekemään näille rohkeille uraa uurtaville rahastoon mukaan lähteneille sijoittajille onnistuneen irtautumisen. Taaleri tulee jatkossakin tekemään investointeja sekä Suomeen että ulkomaille uusiutuvan energian hankkeisiin, joissa pystymme hyödyntämään jatkuvasti karttuvaa osaamistamme uusiutuvaan energiaan sijoittamisessa. Esimerkkinä Taaleri Tuulirahasto IV Ky, joka sijoittaa muun muassa 91 megawatin Oltavan tuulipuiston rakentamiseen Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle,” kertoo Taaleri Pääomarahastot Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Sirenius.