Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto ja ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä valtaosan energiantuotannon uusinvestoinneista arvioidaan olevan uusiutuvaa energiaa.

Taaleri lähti mukaan tuulivoimaliiketoimintaan vuonna 2010. Ensimmäinen Taalerin tuulivoimarahasto, Tuulitehdas I, lanseerattiiin 8.12.2010, ja suljettiin suuren kysynnän vuoksi vain kaksi kuukautta myöhemmin. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 65 miljoonaa euroa yhteensä noin 200 sijoittajalta. 

Rahasto rakennutti kolme tuulipuistoa Suomeen: Honkajoelle ja Iihin. Kokonaisuus käsittää yhteensä 86,4 MW tuulivoimaa. Rahaston toiminta-ajatuksen perustana on hyvän tuoton lisäksi myös se, miten rahaston tuulipuistot vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tuulipuistojen rakentaminen luo työpaikkoja tuulipuistojen sijaintipaikkakuntien asukkaille ja tuo verotuloja kunnalle. Rahaston positiivinen ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien tuulipuistojen ansiosta päästöjä on vähennetty jo yhteensä noin 418 000 hiilidioksiditonnia. Päästövähennykset tarkoittavat noin 42 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia.

Rahaston omistuksessa ovat Iissä sijaitsevat Myllykankaan ja Nybyn tuulipuistot. Myllykankaan tuulipuisto koostuu 19 tuulivoimalasta ja sen kokonaisteho on 45,6 MW. Puiston rakennustyöt kestivät 1,5 vuotta ja se aloitti sähköntuotannon vuonna 2015. Nybyn tuulipuisto koostuu kahdeksasta tuulivoimalasta ja sen kokonaisteho on 19,2 MW. Puiston sähköntuotanto aloitettiin syyskuussa 2014.

Syksyllä 2015 Tuulitehdas I myi Honkajoella sijaitsevan tuulipuiston Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille. Honkajoen tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta ja tuulipuiston kokonaisteho on 21,6 MW. Taaleri jatkaa myös myydyn tuulipuiston operointia uuden omistajan puolesta vastaten tuulipuiston tuotannon valvonnasta, ylläpidosta ja muista sähköntuotannon vaatimista toimenpiteistä.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.