Lokakuussa 2016 perustettu Taaleri Vuokrakoti -rahasto tuo helpotusta kasvukeskusten asuntopulaan. Samalla se monipuolistaa ja helpottaa kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa Suomen kasvukeskuksissa.

Vuokrakoti-rahasto toimii vastapainona ja vaihtoehtona markkinaehtoisille vuokra-asuntotoimijoille. Rahaston omistamien asuntojen vuokrataso vastaa kunkin alueen tuetun asumisen vuokrahintatasoa.

Rahasto toimii monelle suomalaiselle yleishyödylliselle instituutiolle luontevana tapana sijoittaa varallisuuttaan maltillisella riskillä ja tuotolla sekä samalla edistää yhteiskunnallisesti tärkeiden kysymysten ratkaisua. Taalerin asuntorahasto-osaaminen on yhdistetty sijoittajien pääomiin, jolloin on saatu muodostettua riittävän suuri resurssi todellisen ratkaisun tuomiseksi kasvukeskuksissa olevaan asuntopulaan.

Tarve kohtuuhintaiselle asumiselle on ollut jo pitkään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Asumisen kalleus vaikeuttaa paikkakunnan vaihtoa, mikä heikentää muun muassa työvoiman sijoittumista sinne, missä työtä on tarjolla. Alueellinen epätasapaino kysynnässä ja tarjonnassa nostaa asuntojen ja vuokrien hintoja. Taalerin rahasto haastaa rakennusliikkeet rakentamaan edullisesti ja kaupungit tarjoamaan kohtuuhintaisia tontteja.

Vuokrakoti-rahasto on kerännyt pääomia noin 30 miljoonaa euroa seitsemältä eri sijoittajalta ja yhdessä lainarahoituksen kanssa sen sijoituskapasiteetti on noin 120 miljoonaa euroa. Rahaston sijoitustoiminta alkoi loppuvuodesta 2017 ja heinäkuussa 2018 vastaanotettiin rahaston ensimmäisen valmistunut kohde Oulussa. Rahaston portfolio koostuu tällä hetkellä kahdesta valmiista ja neljästä rakenteilla olevasta kohteesta. 

Rahasto on auki uusille sijoituksille.

Avaintietoasiakirja

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Helsinki
+358 44 544 4445
Markus Halkola

Markus Halkola

Johtaja, Kiinteistökehitys
Helsinki
+358 40 834 3888