Impakti- eli vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Puhdasta rahaa

Rahalla ei ole paras mahdollinen maine, ja siitä liikkuu paljon tarinoita. Mutta me tunnemme rahan paremmin. Tiedämme sen todellisen potentiaalin. Sen, mihin raha pystyy, jos sitä kohdellaan oikein. Fiksusti sijoitettu raha kun ei tee puhtaasti hyvää vain omistajalleen, vaan vaikuttaa positiivisesti myös ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Tällaista sijoittamista me kutsumme impakti-sijoittamiseksi. Ja siihen käytettävää ja siitä syntyvää rahaa me kutsumme puhtaaksi rahaksi.

TAALERIN IMPAKTI-SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa investoineet impakti-hankkeisiin metsä- ja tuulirahastojemme kautta jo vuodesta 2010 lähtien. Hallinnoimme jo yli miljardin euron impakti-hankkeita.

Uskomme yrittäjyyteen

Markkinatalous ja yrittäjät ratkovat ongelmia tehokkaimmin. Impakti-sijoittaminen ei korvaa hyväntekeväisyyttä, vaan täydentää sitä tuomalla yrittäjien rajattoman innovatiivisuuden ja yritystoiminnan suuremman skaalan ongelmien ratkomiseen. 

Tavoittelemme markkinatuottoa riskiin suhteutettuna

Sijoittamalla impakti-rahastoon odotusarvo tuotosta on sama kuin ns. tavallisessa rahastossa samalla riskiprofiililla.

KESKITYMME IMPAKTIIN SIJOITUSTEN KAUTTA

Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittamalla. Sijoitusten kautta saatava impakti on asiakkaillemme useimmiten moninkertainen tai  monikymmenkertainen verrattuna esim. kulutustottumusten muutokseen.

Tavoittelemme aitoa impaktia

Sijoittamamme varat menevät suurelta osin kohdeyritysten käyttöön esimerkiksi uusannin kautta eivätkä esim. pörssikaupan kautta osakkeiden myyjälle. Mittaamme vaikutustamme eli impaktiamme.

Impakti-rahasto

Suomen ensimmäinen avoin impaktia ja markkinatuottoa tavoitteleva rahasto

Tutustu rahastoon

Impakti-palvelu

Osallistu maailman keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen tinkimättä tuotosta tippaakaan.

Siirry Impakti-palveluun

BLOGI

Pelastuuko maailma kauramaidolla vai mäntyöljyllä?

Lue blogi

luomme kestävää tulevaisuutta

Asuntotuotanto yli 1 500 kotia

Suunnitteilla 1000 lisää.

Kiinteistörahastojen keskituotto noin 8 %.

Päästövähenemä 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia

14 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Tuuli- ja aurinkorahastojen keskituotto noin 14 % (rahastot, joissa >50 % sijoitettuna)

Työllisyysvaikutus 20 000 henkilötyövuotta

50 000 henkilötyövuotta lisää nykyisillä sijoituksilla.