Impakti- eli vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Paula Vesala sijoittaa asioihin, jotka rakentavat uutta maailmaa kestävämmin.  Katso videolta hänen ajatuksiaan impakti-sijoittamisesta. 

"Mä sijoitin ekan kerran joskus lukioikäisenä, kun sain mun isän pienen perinnön. Mä tein sen, et saisin rahaa sähköpianoon ja ajokorttiin. Ja sainkin. Ne oli mulle tärkeitä ja hyviä juttuja. Mä sijoitan edelleen, mutta en vaan siksi, että saisin hyviä juttuja itselle, vaan myös muille. Ei sillä periaatteella, että mitä minä saan nyt, vaan millaisessa maailmassa meidän lapset elää sit, kun ne on mun ikäsiä. Raha kun ei aina todellakaan ole kaiken pahan alku. Jos sitä kohdellaan hyvin, sillä saa paljon hyviä asioista aikaiseksi. Mä esimerkiks sijoitan kohteisiin, jotka rakentaa uutta maailmaa kestävämmin. Ja näistä sijoituksista saatu tuotto tarkottaa mulle puhdasta rahaa. Tällaisella sijoittamisella on monta nimee. Taalerilla sitä kutsutaan impakti-sijoittamiseksi."

TAALERIN IMPAKTI-SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa investoineet impakti-hankkeisiin metsä- ja tuulirahastojemme kautta jo vuodesta 2010 lähtien. Hallinnoimme jo yli miljardin euron impakti-hankkeita.

Uskomme yrittäjyyteen

Markkinatalous ja yrittäjät ratkovat ongelmia tehokkaimmin. Impakti-sijoittaminen ei korvaa hyväntekeväisyyttä, vaan täydentää sitä tuomalla yrittäjien rajattoman innovatiivisuuden ja yritystoiminnan suuremman skaalan ongelmien ratkomiseen. 

Tavoittelemme markkinatuottoa riskiin suhteutettuna

Sijoittamalla impakti-rahastoon odotusarvo tuotosta on sama kuin ns. tavallisessa rahastossa samalla riskiprofiililla.

KESKITYMME IMPAKTIIN SIJOITUSTEN KAUTTA

Luomme asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa sijoittamalla. Sijoitusten kautta saatava impakti on asiakkaillemme useimmiten moninkertainen tai  monikymmenkertainen verrattuna esim. kulutustottumusten muutokseen.

Tavoittelemme aitoa impaktia

Sijoittamamme varat menevät suurelta osin kohdeyritysten käyttöön esimerkiksi uusannin kautta eivätkä esim. pörssikaupan kautta osakkeiden myyjälle. Mittaamme vaikutustamme eli impaktiamme.

Impakti-rahasto

Suomen ensimmäinen avoin impaktia ja markkinatuottoa tavoitteleva rahasto

Tutustu rahastoon

Impakti-palvelu

Osallistu maailman keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen tinkimättä tuotosta tippaakaan.

Siirry Impakti-palveluun

BLOGI

Pelastuuko maailma kauramaidolla vai mäntyöljyllä?

Lue blogi

luomme kestävää tulevaisuutta

Asuntotuotanto yli 1 500 kotia

Suunnitteilla 1000 lisää.

Kiinteistörahastojen keskituotto noin 8 %.

Päästövähenemä 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia

14 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Tuuli- ja aurinkorahastojen keskituotto noin 14 % (rahastot, joissa >50 % sijoitettuna)

Työllisyysvaikutus 20 000 henkilötyövuotta

50 000 henkilötyövuotta lisää nykyisillä sijoituksilla.